Gwarancja jakości


Nasza gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze produktów. Gwarancja obowiązuje od dnia wystawienia faktury końcowej. Nie wyłącza obowiązków wynikających z rękojmi. 

Okres obowiązywania gwarancji w użytkowaniu domowym:

Gwarancją 5-letnią są objęte:

  • fronty suwane wykonane w profilach aluminiowych

Gwarancji udzielamy na wózki jezdne. W przypadku braku możliwości regulacji wymienimy je bezpłatnie (wózki plus usługa wymiany) na nowe w terminie do 5 lat od momentu montażu zabudowy.

Gwarancją 2-letnią są objęte:

  • zewnętrzne i wewnętrzne elementy nieruchome (korpus, ścianki boczne, ścianki działowe, półki, drążki)
  • zewnętrzne i wewnętrzne elementy ruchome (fronty suwane, fronty otwierane, szuflady, drzwiczki, pantografy itp.)
  • elementy okuć, akcesoria

Gwarancją roczną są objęte:

  • paski buforowe

Gwarancja nie obejmuje:

  • zużycia i uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania, przechowywania, czyszczenia, uszkodzeń mechanicznych, nadmiernego przeciążenia. W szczególności dopuszczenie do kontaktu z dużą ilością wody, tłuszczem, kurzem, pyłem, ujemnymi temperaturami, wysokimi temperaturami, wysoką wilgotnością
  • nieprzestrzegania zaleceń dotyczących właściwej konserwacji i pielęgnacji
  • uchybień pozornych wynikających ze specyfiki użytych materiałów. W tym: niejednolitość faktury, różnice kolorystyczne, różnice morfologiczne materiałów naturalnych (np.: drewno, okleiny naturalne, forniry, bambus, kamień); różnice w strukturze laminatu i połączonego z nim obrzeża pcv wynikające z używanych przez producentów technologii, widoczne linie łączenia dwóch materiałów wynikające z samej technologii ich spasowania
  • drobnych wad materiałów całkowicie niewidocznych po zamontowaniu i nieistotnych dla prawidłowego użytkowania produktu, mikroskaz na elementach zewnętrznych widocznych z odległości mniejszej niż 1 metr
  • drobnych czynności możliwych do wykonania we własnym zakresie (np.: wymiana żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenie poluzowanej śrubki, usunięcie zabrudzeń itp.)

Zasady zgłaszania reklamacji (czytaj tu)

Strona korzysta z plików cookies, nie gromadzi danych informacje o plikach cookies